top of page

Canolly Costume Group

Public·12 members

Arhitektura Gostinogo Dvora


Renovirani masivni konaci koji opasuju manastir kao da skrivaju ovaj mali nadasve šarmantni manastir od prolaznika. Kako je manastir tokom svoje istorije više puta razaran i pljačkan od Turaka, Austrougara i Nemaca, tako se i arhitektura manastira menjala.
arhitektura gostinogo dvora

041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page